ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v6.1
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ระเบียบการใช้บริการ

1.นักศึกษาใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาในการยืม - คืนหนังสือทุกครั้ง
2.อาจารย์และบุคลากรใช้บัตรห้องสมุดในการยืม - คืนหนังสือทุกครั้ง
3.ห้ามใช้สิทธิ์คนอื่นในการยืมหนังสือ
4.สามารถยืมหนังสือเล่มเดิมต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง           

5.กรณีทำหนังสือหายให้จัดซื้อเล่มใหม่ทดแทนเล่มเดิม
6.การไม่คืนหนังสือจะมีผลต่อการจบการศึกษา

 


 

 
   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
             วารสารภาษาต่างประเทศ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.