ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v6.1
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
 
....ยินดีต้อนรับเข้าสู่..
ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

Loading..
    เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแนะนำและคัดเลือกหนังสือ
เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสมุด ชั้น ๖ อาคารเรียนและหอนอน ๑๐ชั้น
heartheartheart


..วัสดุสารนิเทศใหม่แนะนำ..
 
       
 

 
   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
           วารสารภาษาต่างประเทศ
ปฏิทินกิจกรรม

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.