เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
เข้าระบบ
หน้าหลัก » ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร » ข้อมูลพัฒนาบุคลากร จำแนกรายปีงบประมาณ
 
ปีงบประมาณ จำนวนรายการ / ปี จำนวนเงิน / ปี
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 1 0.00
ทั้งหมด 1 ปี


Chart.

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6