เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
เข้าระบบ
หน้าหลัก » รายชื่อนักศึกษาที่มีโน๊ตบุค » ข้อมูลครุภัณฑ์ จำแนกตามหน่วยงาน
‹ ย้อนกลับ
 
รหัสหน่วยงาน/หน่วยงาน ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าวิทยุ
ครุภัณฑ์
สำนักงาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์
จำนวนครุภัณฑ์
ทั้งหมด
01   กลุ่มงานบริหาร 0 195 0 0 195
02   กลุ่มงานวิชาการ 0 18 0 0 18
03   กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 0 4 0 0 4
04   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 0 11 0 0 11
06   กลุ่มงานบริการวิชาการ 0 1 0 0 1
    0 229 0 0 229
ทั้งหมด 5 หน่วยงาน
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6