ข่าวปรกาศข่าวประกาศรับสมัคร- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

28-08-2017 

- โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

21-07-2017 

- กรมการแพทย์ รับสมัคร พกส.ตำแหน่ง จพง.เทคนิคเภสัชกรรม


17-07-2017 

- โรงพยาบาลดอนมดแดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 13-07-2017 

- บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
28-06-2017 

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
ในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป
12-06-2017 

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
กำหนดวันวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป
29-05-2017 

- ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
02-05-2017 

- บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

27-02-2017 

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
ในตำแหน่งวิทยาจารย์ นักวิชาการพัสดุ และพนักงานพิมพ์
21-02-2017 

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
13-02-2017 

- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
24-01-2017 

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิทยาจารย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ 25-02-2016 

- รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๒ 25-02-2016 

- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
25-02-2016 

- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

25-02-2016 

- ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16-06-2015 

- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ‏ 17-04-2015 

- ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26-01-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 20-01-2015 

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 26-12-2014 

- กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ และสอบปฎิบัติ 04-09-2014 

- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย โอน ให้ดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการ (ด้านการสอน) 08-08-2014 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรงสาธารณสุข‏ 23-08-2013 

- ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ พกส.‏ 19-08-2013 

- ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยาจารย์ 31-07-2013 

- ประกาศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยาจารย์‏ 27-07-2013 

- ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยาจารย์ จำนวน 4 อัตรา 20-06-2013 

- ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 09-05-2013 

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 30-04-2013