ข่าวปรกาศข่าวประชาสัมพันธ์- รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

09-08-2017 

- กำหนดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 13-07-2017 

- รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2560

12-07-2017 

- โครงการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 14-06-2017 

- รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

06-06-2017 

- รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2560 03-05-2017 

-  โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ(รุ่นที่ 2)
ประจำปีงบประมาณ 2560 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดสุรินทร์)
01-05-2017 

- ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560"
25-04-2017 

- โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น(ผบต.) รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2560
15 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560
24-04-2017 

- รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2560 18-04-2017 

- ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระบบสอบกลาง (Admission)
10-04-2017 

- ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วทำบุญตักบาตรอาหารเช้า ข้าวสาร และอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 7.00 น.บริเวณหน้าตึกอำนวยการ 07-04-2017 

- ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบคัดตรงจากพื้นที่
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3
27-03-2017 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ระบบคัดตรงจากพื้นที่
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3
20-03-2017 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย
ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3
14-03-2017 

- ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบคัดตรงจากพื้นที่
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
13-03-2017 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ระบบคัดตรงจากพื้นที่
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
06-03-2017 

- ด่วนที่สุด โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ
ประจำปีงบประมาณ 2560 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดสุรินทร์)
สามารถส่งชื่อเข้าอบรมได้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 "ฟรี ค่าลงทะเบียน ที่พัก และค่าอาหาร"
01-03-2017 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย ระบบคัดตรงจากพื้นที่
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
28-02-2017 

- ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบคัดตรงจากพื้นที่
ประจำปีการศึกษา 2560
27-02-2017 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
20-02-2017 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย
ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
13-02-2017 

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์
ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
03-02-2017 

- ประชาสัมพันธ์เลื่อนฉีดวัคซีนและทำหมัน สุนัขและแมว

26-01-2017 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพิ่มเติมรอบที่ ๒ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง (Admissions)
06-08-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพิ่มเติมรอบที่ ๒ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง (Admissions)
05-08-2016 

- เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ตามโครงการร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข
เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
29-07-2016 

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบเรียกเพิ่มเติม ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักศูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมชนก ระบบสอบกลาง (Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2559
15-07-2016 

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบเรียกเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสอบกลาง (Admissions) 13-07-2016 

- ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
13-07-2016 

- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ (ด้านการสอน) และตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ(ด้านการสอน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพระบรมชนก สำนักงานปลัดกระทรวงการสาธารณสุข 12-07-2016 

- กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 06-07-2016 

- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 29-06-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
24-06-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
20-06-2016 

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 01-06-2016 

- การประชุมวิชาการประจำปี 2559 "เจ้าพนักงานเภสัชกรรมยุคใหม่ ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด" 30-05-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 17-03-2016 

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบตรง รอบที่3 ประจำปีการศึกษา 2559 16-03-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 15-03-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559 10-03-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกาย ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 25-02-2016 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกาย สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 24-02-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา2559 16-02-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 15-02-2016 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่2) 08-01-2016 

- ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสอบตรง 04-01-2016 

- ประกาศรายชื่อตัวสำรองทดแทนตัวจริง รอบที่ 2 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 29-12-2015 

- ประกาศรายชื่อตัวสำรองทดแทนตัวจริง ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 23-12-2015 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 16-12-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559
09-12-2015 

- รายละเอียดการชําระค่าบํารุงการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 05-12-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 2559 04-12-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชนก 01-12-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 2559 25-11-2015 

- โควตาที่ได้รับจัดสรรการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณะสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 09-11-2015 

- การกำหนดพื้นที่รับสมัครตามระบบคัดตรงจากพื้นที่ 09-11-2015 

- ปฏิทินการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ของสถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณะสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 09-11-2015 

- ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ของสถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณะสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 09-11-2015 

- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 09-11-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย และเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยสังกัด สบช. (กลุ่มพิเศษ)ปีการศึกษา 2558 12-08-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง 2558 รอบที่ 4 10-08-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง(Admissions) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2558 05-08-2015 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระบบสอบกลาง(Admissions) รอบที่ 1-3 สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 01-08-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง(Admissions) รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 27-07-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ รอบที่๓ 21-07-2015 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions) รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558 17-07-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง(Admissions) รอบที่ 2 08-07-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบกลาง(Admissions) รอบที่ 2 29-06-2015 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระบบสอบกลาง(Admissions) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 26-06-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่1 19-06-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 09-06-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 01-05-2015 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทโควต้าบุคคลทั่วไป 24-04-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 17-04-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 07-04-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบตรง(รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2558 03-04-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบตรง(รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 27-03-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบตรง(รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2558 23-03-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบตรง(รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 13-03-2015 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระบบสอบตรง(รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2558 13-03-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบตรง(รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2558‏ 04-03-2015 

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ระบบสอบตรง) 05-01-2015 

- การสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 24-10-2014 

- เรื่อง ขอเชิญส่งเอกสารโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 30-09-2014 

- คู่มือการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ 17-09-2014 

- คู่มือการดูแลสุขภาพในช่องปาก ฟัน และเหงือก 10-09-2014 

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบสัมภาษณ์) 25-07-2014 

-  รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (Admission) รอบที่ 1 16-07-2014 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง (Admission) รอบที่ 2 16-07-2014 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง (Admission) รอบที่ 1 10-07-2014 

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2557 สถานที่ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 03-07-2014 

- เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2557‏ 22-05-2014 

- ขอประชาสัมพันธ์การประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 03-04-2014 

- ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ 04-03-2014 

- กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิผลการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา 11-12-2013 

- ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิผลการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา 29-11-2013 

- ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ 07-08-2013 

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย 09-07-2013 

- กำหนดการและการเตรียมความพร้อมวันรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ 14-05-2013 

- การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (18/04/56) ผู้ประกาศข่าว:เทคโนโลยีการศึกษา 19-04-2013