ข่าวปรกาศรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560