ข่าวปรกาศโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม